Festival Aangeschoten Wild 2018
 

Dance Company ‘The Kitchen’

Dans

Hoe vergelijk je een ‘echte’ relatie tegenover een ‘online’ relatie?
Tegenwoordig vindt de eerste ontmoeting van een nieuwe date steeds vaker online plaats.
Kunnen wij dit nog wel als reëel zien? En bestaat er een perfecte partner?
De voorstelling zal gaan over liefde in een door technologie doordrenkte maatschappij.

2 mei 2018 | luda

Het gezelschap is opgericht door Jamie de Groot, choreograaf/danser/componist. De groep bestaat verder uit de vaste dansers Mayke van Veldhuizen, Debora Regoli en Anton van der Sluis. De groep onderzoekt de pure essentie van dans; beweging op muziek. Het gezelschap heeft als doel het publiek te laten voelen, door ze mee te nemen in film-achtige verhaallijnen door dynamische, fysieke en dansende beelden te gebruiken met herkenbare emoties en lichaamstaal van de mens. Ze werken aan de manier hoe non-verbale communicatie op ritme en de juiste muzikale atmosfeer iets emotioneels teweeg kan brengen. Dit bereiken ze door samen onderzoek te doen naar empathie. Door de interdisciplinaire aanpak, de herkenbaarheid en gesprekken naderhand van de voorstelling, zal er meer draagvlak ontstaan voor theaterdans. Podiumkunst heeft voor The Kitchen een sociale functie; een manier om met elkaar te praten over onderwerpen van tegenwoordig.
Schietheater
17:45 - 18:05